logo

คำถามที่พบบ่อย

คนโปรโมท

คำถามที่พบบ่อย

คำถามและข้อสงสัย

นายหน้าประกันวินาศภัย คือ คนกลางอิสระที่เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมีความรู้ในด้านประกันภัยที่หลากหลาย สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดก็ได้ ไม่ขึ้นกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการเป็นนายหน้าและต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ทะเบียนเลขที่ ว00009/2565 ซึ่งลูกค้าไว้วางใจเลือกซื้อแบบสบายใจ พร้อมได้รับคำแนะนำด้านประกันภัยอย่างมืออาชีพ นอกจากนั้น ยังสามารถเปรียบเทียบประกันภัยจากบริษัทประกันภัยชั้นนำต่าง ๆ ได้รับความคุ้มครองสูงสุด มีบริการสิทธิประโยชน์ให้ฟรีถึง 8 รายการ และที่สำคัญที่สุด คือ สามารถผ่อนประกันภัยรถยนต์ได้โดยตรงกับบริษัท ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% ผ่อนแบบสบาย ๆ

บริษัทขายทั้งประกันภัยภาคบังคับ และ ภาคสมัครใจ ดังนี้ ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า การประกันภัยตาม พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ทุกคนที่ประสบภัยจากรถประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัย ซึ่งความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับประเภทประกันที่เลือกบางประเภทคุ้มครองครบทั้งความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกัน จากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

เคลมแบบซ่อมศูนย์ คือ การส่งรถไปซ่อมศูนย์บริการตามยี่ห้อรถ กรณีที่เป็นรถใหม่อายุไม่เกิน 3 ปี น่าจะเลือกซ่อมศูนย์ เพราะจะได้อะไหล่แท้จากศูนย์บริการ แต่การเลือกซ่อมศูนย์อาจจะต้องรอคิวซ่อมนานกว่าซ่อมอู่

บริษัทขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 5 ประเภท และแบ่งการคุ้มครอง ดังนี้
● ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายต้องรับผิด
● ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2
คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายผิด
● ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกัน จากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ ไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด
● ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3
คุ้มครองความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด
● ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

พรบ. เป็นการคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคล แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลภายนอก หากซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติม จะช่วยลดความเสี่ยงจากค่าความเสียหายที่เกินจากพรบ. ทั้งตัวบุคคลผู้ขับขี่ ผู้ประสบภัย และทรัพย์สิน แม้ผู้ขับขี่จะเป็นฝ่ายผิดก็ตาม

ความรับผิดชอบส่วนแรกมี 2 แบบ คือ
● Deductible เป็นค่าใช้จ่ายแบบสมัครใจเมื่อต้องการเคลมในกรณีที่ผู้ขับเป็นฝ่ายผิด ถือเป็นความยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถหรือผู้ถือกรมธรรม์ร่วมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกลง
● Excess เป็นการจ่ายเมื่อต้องการเคลมในกรณีที่ระบุคู่กรณีไม่ได้

ทำประกันได้ แต่เคลมไม่ได้ เพราะกรณีนี้ถือว่าร่องรอยเกิดก่อนการทำประกัน โดยทางบริษัทจะมีการบันทึกร่องรอยเก่าเอาไว้ และจะรับผิดชอบแค่รอยที่เกิดขึ้นหลังจากทำประกันเท่านั้นดังนั้น ควรเอารถไปจัดการซ่อมแซมรอยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนทำประกันจะดีที่สุด

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยระบุเพียงว่ามีหรือเคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เท่านั้น

เบี้ยประกันสามารถลดลงได้ สำหรับรถไม่เคยเคลมประกัน เบี้ยประกันในปีต่อไปจะลดลง และอีกกรณีหนึ่งที่ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ขับเป็นฝ่ายถูก ทางบริษัทประกันเรียกเงินค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ก็ช่วยให้เบี้ยประกันในปีถัดไปลดลงเช่นกัน

กรณีเปลี่ยนบริษัทประกันภัยใหม่ โดยประวัติการขับขี่ดี ไม่มีเคลมประกันเลย ก็สามารถนำไปลดเบี้ยประกันกับทางบริษัทประกันใหม่ได้