logo
explore-item
Check Price Now
30% off
Check Price
ด็อกเตอร์มันนี่ อินชัวร์ Dr.Money Insure ชัวร์ทุกเรื่องประกัน Sure
เปรียบเทียบราคาง่ายๆ ภายในไม่กี่นาที
เช็กง่าย

Check

คุ้มค่า

Good Value

ราคาประหยัด

Economical Price

ชัวร์ทุกเรื่องประกัน
chubb kpi กรุงไทยพานิชประกันภัย nsi นําสินประกันภัย Allianz Ayudhya ทิพยประกันภัย lmg insurance lmg insurance

It is coverage and covering at the highest value. This insurance covers the damage on vehicle and passengers, with and without insured/third party.

Initial Premium 8,900

Good value and light rates, this type of insurance allows you to choose the covers and the price at your needs.

Initial Premium 5,890

Best Selling Car Insurance

Best selling and best value car insurance

nft live auction thumbnail

Insurance Class 3+

Initial Premium 5,xxx
nft live auction thumbnail

Insurance Class 1

Initial Premium 8,xxx
nft live auction thumbnail

Insurance Class 2+

Initial Premium 8,xxx
nft live auction thumbnail

Insurance Class 3+

Initial Premium 6,xxx

Doctor Money Insure!

Compare insurance quote online at the surely good value with surely good price

INSURE

S

Search easily

S

Search easily

Easy Search Make your search easily for anything you want. Only fill your car information, choose the insurance types for comparison. Easy and all time available.

U

Utility maximization

U

Utility maximization

Maximized Benefits Provide the maximized benetfits. You can choose your car insurance right to your lifestyle covering the maximized benefits.

R

Rate you can choose

R

Rate you can choose

Various options of ratres are available for you to choose. With variety of insurance types, you can choose what is right for your needs at the pleasurable rate without additional cost.

E

Express service

E

Express service

Express service is what you will get. With online transaction, our service will fulfill your needs at once while you can always validate in every step.

Why is the main reason you need to purchase insurance with Doctor Money Insure?

Insurance quote online at the surely good value with surely good price!

top sellter

Surely Reliable

We are certified by OIC

top sellter

Surely Proficient

Our experienced experts are available for your services and consultancy.

top sellter

Surely Good

Offers from selected leading car insurance companies are ready for you to compare at your best value!

top sellter

Surely Convenient

Multiple options for payment transaction with the offer of 0% interest insallment.

top sellter

Surely Special

Only for Doctor Money Insure's customers, we are specially offering plenty of benetfits and promotions!

top sellter

Surely Protective

Protecting personal information and the maximum benefit to our customers.

Special Promotion

Special insurace exclusively for you

Partner Companies

Our Leading Partner Companies

Reviews from real users

Based on real customer experiences in using Doctor Money Insure service

คุณปิยนุช

4.9

“ Firstly, I wasn't sure because I couldn't find the insurance plan that I wanted. But after the staff called me back, the staff gave very good advice and told the need. Then, the staff recommended the appropriated insurance with a free gift. I felt that Doctor Money Insure was the best non-life insururance broker for me. ”

คุณวิมลสิริ

4.7

“ It's very easy to apply for the first class car insurance. I thought it would be difficult like other places that I had to check the condition of the car. But here I can take pictures of the car by myself. Moreover, there was call center who confirmed and recommended me to use application. ”

คุณสรวงสุดา

4.0

“ It's convenient. I liked this plattform because I could make my own document without waiting for staff. Although I didn't have a credit card, I could pay 0% installment. ”

คุณวงศกร

5.0

“ Easy to buy, save time, not as expensive as I thought and good service staff ”

FAQ

questions and doubts

Non-life insurance brokers are independent intermediaries who can be both natural persons and juristic persons. They have knowledge in various insurance fields and can recommend products of any company Independent of any company and has a brokerage ethics and must be honest with clients. which is authorized by the Office of Insurance Commission (OIC).

Doctor Money Co., Ltd. is licensed as a non-life insurance broker according to the Non-Life Insurance Act, B.E. 2535, Registration No. Wor00009/2565. Customers can compare insurance from leading insurance companies to get maximum coverage and recieve up to 8 free benefits. Customers can pay for car insurance directly with the 0%-interest installment plan of the company. No credit card is required.

The company sells both compulsory motor and voluntary motor insurance as follows: compulsory insurance also known as Insurance under the Act is insurance that the law requires all cars to be insured under the Car Accident Protection Act. It provides coverage for all victims of car accidents who suffer from voluntary car insurance. It is an insurance that is not enforced by law depending on the satisfaction of the insured who sees the risks. The coverage depends on the type of insurance that you choose. Some types cover all damages to the insured car from fire, loss, theft, natural disasters, floods, including property and injury or death of third parties, when the driver of the insured vehicle is liable.

Claim with official dealer garage claiming is sending the car to repair at official dealer garage according to the car brand. In the case of a new car, not older than 3 years, should choose an official dealer garage claim because you will get genuine parts from the service center. But choosing to repair the center may have to wait longer than the repair queue to repair the garage.

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ทุนประกันภัย 80-90% ของมูลค่ารถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน ณ วันที่ ขอเอาประกันภัย

2. อัตราดอกเบี้ยประกันที่กำหนดตามตาราง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (ยังไม่รวม พ.ร.บ.) และ ได้รวมส่วนลดทุกอย่างแล้ว

3. บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน รวมในทุนประกันภัย ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง

4. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองการเคลือบตัวถังรถ เช่น เคฟลาร์ , การเคลือบสีแบบคริสตัล / แก้ว,การเคลือบสีแบบอื่นๆ ที่เป็นลักษณะเดียวกัน,สติ๊กเกอร์ทุกชนิด

5. ผ่านการตรวจสอบสภาพรยนต์ก่อนการรับประกันภัย

6. ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่รับประกันภัย

      6.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า

      6.2 รถยนต์โหลดเตี้ย ยกสูง รถแข่ง รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ ติดตั้งโครงเหล็ก หลักคาสูง (เกินกว่าหัวเก่ง) ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม ตู้มีเครื่องทำความเย็น รถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครน เฮี๊ยบ เครื่องยกลาก รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นเลข ติดไซเรนทุกชนิด การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ ขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น กรด แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ

      6.3 รถยนต์นำเข้า/มีข้อจำกัดในการจัดหาอะไหล่ เช่น อะไหล่หายาก , รถยนต์ Super Car รถ sport 2 ประตู

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยประกันภัยดังนี้

      7.1 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

      7.2 กรณีรถยนต์มีการเปลี่นแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม็กซ์ เป็นต้น โปรดระบุ (ถ้ามี)

      7.3 ขอสงวนสิทธิ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย หรือ ยกเลิกโครงการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน

*คำเตือน : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย